AROS PARK

2 000 000 kvadratmeter ledande logistik- och mobilitetspark i Enköping, Stockholm Nord

Aros Park

Aros Property Development (Publ) utvecklar Aros Park, en 2 000 000 kvm stor hållbar logistik- och mobilitetspark i Enköping, Stockholm Nord. Mitt i Sveriges största befolkningscentra och mitt i Östra Mellansveriges stora fordonskluster – Fordonsdalen. Aros Park utgör också en testmiljö för framtidens smarta stad och samhälle avseende logistik, mobilitet och energi.

Framtidens logistik och mobilitet

Logistikpark (inklusive solpark)

Aros Park leder, tillsammans med kommunen, Enköpings utveckling till en av de största och viktigaste logistikhubbarna i Stockholm Nord. 

Logistikparken erbjuder mer mark än övrig logistikmark i snabbväxande Enköping sammantaget.

Platsen vid E18 erbjuder ett perfekt last mile-läge med över tre miljoner invånare inom 60 minuter. Platsen är i knutpunkten mellan Stockholm, Uppsala och Västerås (Sveriges största, 4:e största och 5:e största stad).

Logistikparken erbjuder logistiklokaler, logistiklösningar, laddinfrastruktur och service för Mellansveriges transporter. Därtill ledande energi- och hållbarhetslösningar. 

Logistikparken inkluderar också en storskalig solcellspark och har därmed potential att bli nettoproducent av energi. 

 

Logistikparken gör Enköping till en ledande logistikhub i regionen. Se kommunens hemsida.

Mobilitetspark

I direkt anslutning till logistikparken utvecklas en mobilitetspark. Mobilitetsparken avser en företags- och science park med starka teman inom mobilitet och energi. 

Mobilitetsparken erbjuder en attraktiv miljö för dels företag generellt men i synnerhet för verksamheter inom fordon & transport, energi- & miljöteknik samt verksamheter för utveckling av smarta hus, städer och samhällen. 

Här skapas klustermiljöer för innovation, produktion och affärsutveckling. Här korsbefruktas verksamheter från forskning, företag, myndigheter. Lägg till attraktiva miljöer och evenemang för allmänheten plus en ledande hållbarhetsutveckling så skapas Sveriges första och enda Quintuple Helix park.

Aros Park är också en grogrund för samhällets  kompetensförsörjning genom att skapa attraktiva koncept och miljöer för gymnasium, yrkeshögskola, uppdragsutbildning och högre utbildning.

Utvecklingen sker i samarbete med Enköpings kommun. Se pressmeddelande från kommunen

Unika testmiljöer och demonstratorer

Testmiljö för fordon och transport

Utöver verksamhetslokaler erbjuder Aros Park en unik demonstrator och testbädd för Östra Mellansveriges fordonsindustri (Fordonsdalen). Fordonsdalen utgör en dryg tredjedel av Sveriges fordonsindustri. 

Aros Park svarar mot behoven av gemensamma arenor och klustermiljöer i Fordonsdalen, för industri, forskning och myndigheter. Mobilitetsparken inkluderar en unik testbana utifrån koncepten test, training & experience. 

Här utvecklas och testas framtidens fossilfria drivlinor (t ex batterier och vätgas), autonoma fordon och laddinfrastruktur. Här kan också universiteten möta industrin och bedriva forskning i liten och stor skala. 

Hit attraheras allmänheten till teknik- och produktpresentationer (t ex nya elbilar) samt populärvetenskapliga event, en viktig del i quintuple helix modellen för att maximera innovationshöjd och attraktivitet. 

Testmiljö för framtidens smarta städer

Aros Park utvecklas som en ledande smart stad med världsledande ambitioner kring fordon/transport, energigemenskaper, integrerade energisystem, smarta nät, värme/kyla, lokal energiproduktion, energilager och lösningar för cirkulär ekonomi.

Mellan Sveriges elhuvudstad Västerås med Mälardalens Universitet och det världsledande battericentrum på Ångströmslabbet vid Uppsala Universitet samt KTH i Stockholm och övriga lärosäten erbjuder Aros Park attraktiva demonstratorer och testmiljöer för forskning och industri.

Aros Park välkomnar verksamheter inom allt från startups till globala industriföretag.

Foreman and businessman at solar energy station

En helt ny stadsdel för verksamheter och människor

Aros Park utvecklar mark och lokaler i en inspirerande och hållbar miljö för dig och organisationen du arbetar på. Utmärkta snabba kommunikationer till Stockholm och Mälardalens övriga städer. 

Parken erbjuder möjligheter för företag, sektorer och människor och har potential att bli en socialt modern och hållbar arbetsplats för 5 000 till 7 000 personer.

Området erbjuder både storskalig logistik, lättindustri, utveckling, kontor och service i form av restauranger, hotell och motionsanläggningar. Parkens närhet till centrala Enköping och strategiska läge gör den attraktiv för olika arbetsplatser och medarbetare.

Sociala mötesplatser som torg och restauranger kommer att skapas för en hållbar utveckling av området. Grönstruktur med möjligheter till rekreation och naturupplevelser kommer att bli en stor tillgång för området.

Business people shaking hands and finishing up a meeting
a man is sitting on a bench in the evening square in the background light of a park path
karta2

Fastigheterna är generellt uppbyggda med en volym
som är 110 meter djup med 50 meter rangeryta framför. Redovisad BYA ligger på totalt ca 280 000 m2 då marken är bebyggd till 50%.

Här lokaliseras verksamheter så som innovationsföretag som är relaterade till Aros Parks temaområden. Tomterna är mindre och kan anpassas efter de olika aktörer som söker sig hit. Redovisade tomtstorlekar ligger mellan 3 800 – 10 000. Total BYA ligger på ca 42 000 m2 då marken är bebyggd till 50%.

Området har en varierad storlek på tomter från 4 000- 38 000 m2. Här kan större verksamheter lokaliseras. Total BYA för området är ca 130 000 m2 då marken är bebyggd till 50%.

Här lokaliseras utåtriktade verksamheter med närhet till väg 55. Området karaktäriseras av tomter runt 4 000 m2 med möjlighet till större etableringar av exempelvis kontor. Total BYA för området är ca 50 000 m2 då marken är bebyggd till 50%.

Kontakta Aros Park

För verksamhetsintressenter

Nu bjuder vi in aktörer som kan vara intresserade av att bedriva verksamhet i Aros Park eller på annat sätt engagera sig i klustermiljöer och konceptutveckling.

Kanske tillhör du någon av följande potentiella verksamhetsintressenter:

  • Kommersiell verksamhet som söker attraktiv lokalisering för din verksamhet inom logistik, energi, fordon, transport, mobilitet, cleentech, impact eller annan typ av verksamhet.
  • Forsknings- eller utbildningsverksamheter som söker innovations- och testmiljöer i ett industrinära sammanhang.
  • Myndigheter som vill bedriva test- och utbildningsverksamhet.
  • Innovationsorganisationer och myndigheter som vill verka för Östra Mellansveriges fortsatta utveckling och konkurrenskraft.
 
 

 Välkommen för mer information!

Investerarrelationer

Aros Property Development AB (publ) råder över kommersiell mark om ca 1 500 000 kvm och driver utvecklingen av Aros Park. Bolaget har över 160 aktieägare. Däribland fastighetsproffs, entreprenörer, privatpersoner och eldsjälar.

Affärsmodellen avser utveckling och uthyrning av lokaler, försäljning av mark samt utveckling och drift av klusterorganisation, demonstratorer och testanläggningar.

Aros Park bistår innovationsbolag och andra verksamhetsutövare med kontakter med riskkapitalmarknaden. 

Har du ett intresse av att vara en del i ett av Sveriges kanske mest intressanta fastighets- och innovationsprojekt i Sveriges fjärde snabbast växande kommuner och Sveriges närmaste stad?


Välkommen för mer information!

Kontakta oss

Kontaktadress: info[at]arospark.se

Huvudkontor: Aros Property Development, Ekolsunds Slottsväg, 749 50 Ekolsund

Besökskontor: Aros Park, Helio, Kistagången 12, Stockholm/Kista

VD, Aros Property Development
Benny Thögersen
Tel: +46 70 660 83 50 

Bennys bakgrund:
Tidigare VD för börsnoterade logistikfastighetsbolaget Catena. Tidigare svensk VD för globala logistikbolaget Knapp.